Klubbens regler:

Stadgar

PM för närvaro och närvarobefrielse


PM för värdskap

PM för introduktion av nya medlemmar.

PM för fadderskap