Medlemsstruktur i klubben, 2018-03-26.

Medlemmar

Antal

%

Totalt antal

50

 

Kvinnor

13

26

Män

37

74

 

 

 

Ålderstruktur, år

Antal

%

  40 - 49

2

4

  50 - 59

8

16

  60 - 69

11

22

  70 - 79

14

28

  80 - 89

15

30