President 2017/2018.

Jan G Smith

jan.g.smith@telia.com

 

Göteborg i augusti 2017

 

Kära medlem,

Som nyinstallerad president för vår fina klubb vill jag hälsa dig varmt välkommen till kommande lunchmöten. Som du vet träffas vi numera tillsammans med Backa-klubben på fredagar kl 12:00 – 13:00 (inte 12:15, som tidigare) på Sjömagasinet.

Sedan mitten av maj har vi haft fyra gemensamma möten. Om du redan hunnit med att besöka något av dessa möten, vet du att denna klubbsamverkan lovar mycket gott. Vi lär känna fler likasinnade Rotarianer.  Det blir fler närvarande och riktigt bra stämning! Detta är också ett av de främsta målen med denna försöksverksamhet.

Ett annat skäl till förändringen är att onsdagar är en olämplig mötesdag för de flesta yrkesaktiva. Med hög närvaro på mötena blir det lättare att engagera bra föredragshållare. Sjömagasinet blir gladare. En uppenbar vinna-vinna-situation. Dessutom blir det formella och administrativa mycket lättare att hantera, när man delar på uppgifterna.

Vi ville helt enkelt skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra klubbars långsiktiga och positiva överlevnad.

Vi har redan kommit långt i vår strävan att jämka ihop de kulturskillnader som tagit form i våra två klubbar genom åren. Det har gått utmärkt så här långt. Den stora skillnaden är att man i Backaklubben är mer disciplinerad då det gäller närvaroanmälan och värdskap samt med ett antal andra detaljer. Inga stora saker – vi kommer att utan tvekan kunna mötas på halva vägen.

Ett exempel: Vi kommer att ha två värdar (en från vardera klubben), som registrerar närvaro och tar betalt samt en gästvärd. Backaklubben har ”obligatorisk tjänstgöringsplikt” enligt en i förväg skapad värdlista – alla medlemmar förväntas ställa upp och mobilisera ersättare, om man själv har förhinder. Vi skall försöka anpassa oss så smidigt som möjligt till detta. Och det blir inte särskilt betungande – med våra 60 medlemmar och med 40 möten skulle varje medlem bli listad EN gång under verksamhetsåret, om alla ställer upp.

Därför behöver vi veta om du av någon anledning inte kan vara med på en sådan lista. Kontakta i så fall vår mötessekreterare Bengt Arenhag (tel 0706 77 15 80 eller bengt@arenhag.se) så snart som möjligt. Vi siktar på att göra en tjänstgöringslista inom ett par veckor.

Nu vill jag hälsa dig varmt välkommen till våra lunchmöten på fredagar på Sjömagasinet. Under mitt år som president kommer jag att främja god samvaro i klubben och hög kvalitet i vår kärnverksamhet med bra föredrag och ständigt samhällsengagemang. Hoppas du ställer upp och bidrar – inte minst genom flitig närvaro! Vi ses!

 

Med vänlig Rotaryhälsning

Jan G. Smith

Jan G Smith

President 2017-2018