Uppdrag och funktionärer 2017-2018 (Senast uppdaterad: 5 december 2017.)

Styrelse. Klubbens verkställande organ.

President                             Jan G Smith
Inkommande president      Björn Larsson
Vice president                    Per Arnevall
Sekreterare                         Margaretha Lindqvist
Mötes sekreterare              Bengt Arenhag
Skattmästare                       Kenth Berntsson
Klubbmästare                     Anders Henricsson
Past president                     Solweig AdolfssonRevisorer. Richard Norling.

Kommittéer. Tjänar klubben och klubbens syften.

Kommittén för klubbadministration. Verkställer möten, administration, uppvaktningar, lokaler, klubbaftnar mm.
Klubbmästare: Anders Henricsson


Medlemskommittén.
Klassifikationer, rekryteringar, introduktioner - medlemmar, tillträdande president, faddrar, policys mm.
Per Arnevall, ordförande. Per Bäcklund, Torsten Lundgren, Lars-Erik Christensson och Margaretha Lindqvist.

Kommittén för Rotary Foundation. Enligt RF's agenda. Vakant.

Kommittén för Information och IT. Intern och extern information. IT, hemsida, matrikel.
Tore Stenberg, ordförande

Kommittén för ungdomstjänst. Huvudsakligen ungdomsutbytet.
Carina Virén, ordförande. Ann-Sophie Hellgren.

Programkommittén. Veckoprogram, föredragshållare, teman mm.
Björn Larsson ordförande, Iréne Eriksson.