Värdlista (Senast uppdaterad: 18 januari 2018)

Datum

      Värd

      Värd


Anmälan som värd eller ansvarig för närvarolistan vid möten görs på särskild blankett som finns vid mötena.


 Göteborg Hisingens Rotaryklubbs regler när vi tjänstgör som värd.


1.     Grunder

Värdskapet är en skyldighet och rättighet för varje rotarymedlem.
Första intrycket vid ett klubbesök, för såväl egna som gästande rotaryaner, skall präglas av ett professionellt bemötande från i synnerhet värdarna.
Värdens motto skall vara:
Ta emot egna medlemmar och gäster på det sätt som du själv vill bli mottagen hos oss eller som gäst i annan rotaryklubb.

Medlem som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skaffar själv en ersättare.

2.     Före mötet

Värdarna, normalt två, skall svara, var för sig eller tillsammans, för närvarolistan, serva och registrera gäster samt ta emot betalning för lunchen.
Värden, den ordinarie eller vidtalad reserv, skall infinna sig senast kl 1140.
Värden skall snarast ta hand om gästerna. Placering och kontakter med medlem inom samma eller närstående klassifikation är en bra början.
Sammanställ siffror och faktainformation som lämnas till presidenten.

3.     Efter mötet

Någon av värdarna ansvarar för att betalning sker till restaurangen.
Måltidskostnaden för föredragshållaren faktureras separat av restaurangen en gång per månad.

Medlemskommittén